Запись

[Error] 
Call to undefined function split() (0)
/home/bitrix/www/zanyatiya-i-kursy/kurs-bezopasnogo-obrashcheniya-s-oruzhiem/zapis__/index.php:33
#0: getDateForSpecificDayBetweenDates(string, string, integer)
	/home/bitrix/www/zanyatiya-i-kursy/kurs-bezopasnogo-obrashcheniya-s-oruzhiem/zapis__/index.php:48